logo

Nieuwsbrief

Enkele dagen voor de uitzendingen geven wij steeds een nieuwsbrief uit, waarin wij aankondigen welke onderwerpen en gasten in de komende uitzending zitten. U kan die nieuwsbrief ook in uw E-mail ontvangen. Vul dan onderstaand formulier in.

Wij stellen het ook zeer op prijs als u kunt regelen dat deze nieuwsbrief ook verspreid wordt onder uw collega's en opgenomen wordt op het intranet van zorginstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Geslacht Dhr. Mw.
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam*
Adres
Postcode
Plaats
Land (indien buiten NL)
Telefoonnummer
E-mail-adres*
Sector
Vult u dit formulier in uit hoofde van uw functie bij uw bedrijf of instelling,
dan ook graag de volgende gegevens invullen:
Instelling/bedrijf
Functie